Våra uppdrag och tjänster

Plantering - Avverkningsuppdrag
Röjning - Viltskyddsbehandling
Köper timmer, massaved och grot
Säljer plantor, Trico- och Arbinol viltskydd
 


Plantor

Dina skogsplantor kan du med förtroende köpa av oss vi har levererat plantor ända sedan starten 2000. Vi kan erbjuda skogsägaren kvalitativa plantor till ett förmånligt pris. Vanligast är gran men tallen har ökat lite på senare år, är du intresserad så kan vi ta fram björk, hybridlärk, hybridasp, ek och poppel mm.  Vilken planta ska jag välja som skogsägare, täckrot, barrot eller
T+ ( plugg) ?

Täckrot är den vi säljer mest av och den är lättast att plantera. På en bördig mark som man kan förvänta sig mycket gräsväxt kan barrot eller T+ vara lämpligare för den är lite kraftigare.

Känner du dig osäker på plantval så är det bara ringa för lite mer ingående rådgivning och om priser på plantorna.

Dina plantor är tacksamt om du beställer så tidigt som möjligt så att vi kan få fram den planta som du vill ha.


Plantering

Vill du hjälp med planteringen så planterar vi gärna åt dig.

Har du ambitionen att plantera själv och behöver utrustning så har vi verktyg att hyra ut eller köpa.

 

  


Röjning din viktigaste investering

Röjningsbehovet i våra skogar är i regel stort. Tyvärr är det för många som glömmer bort  att röjningen bör göras innan lövet börjar piska sönder granen och tallen, vilket leder till ojämna bestånd med sämre kvalitet och stora ekonomiska förluster.

Röjning i rätt tid ger dig ökad diametertillväxt samt ett bestånd som blir mer stormfast och inte så känsligt för snöbrott, men framförallt det ger dig en mycket bättre ekonomi hela vägen genom gallringarna ända fram till slutavverkningen.

Har du bestånd som är dags att gallra inom några år, så är det helt klart en fördel att siktröja det redan nu så att röjningsavfallet hinner tryckas ner lite mer.

Boka årets röjningar så tidigt som möjligt.


Viltskyddsbehandling

Jag vet att Plantor och plantering är en stor kostnad för skogsägaren inte vill man då att viltet ska ta de nya fina toppskotten  och äta upp dem. Följden av att toppskottet blivit betat blir att plantan får dubbeltoppar  vilket inte är så bra i värsta fall blir de så betade att plantan dör.

Min rekommendation  är att behandla granen första hösten och tallen 2-3 år.

Vi sprutar med Trico.  Vill du spruta plantorna själv, så säljer vi den till bättre pris än i handeln. 

Dyrt att viltskyddsbehandla ? Nej, det blir många gånger billigare jämfört med att hjälpplantera.

      ”Trico för avskräckning av vilt”


Avverkningsuppdrag

Vi kan erbjuda bra lösningar och bra ekonomi på avverkningsuppdrag vi betalar inte sämre för virket än de stora skogsbolagen. Prisbilden på timmer och massaved är fortfarande högt om än sämre än toppnoteringarna hösten 2010.

Vi  har inga egna maskiner men vi har ett antal välutbildade maskinentreprenörer som vi använder oss av när vi  behöver.


Manuell avverkning

Vi hugger en del naturvårdsavverkning oftast i anslutning betesmark och åker, vi har bra kunskap av ekaptering som det gärna finns en del av i hag- och ängsmarker.

Flisröjning är också vanligt att vi utför runt åker och betesmarker. Dessa uppdrag kan markägaren i regel få bidrag för.

Fröträd fäller vi och kvistar ett antal 1 000 meter per år som sedan skördaren drar ihop och apterar, så har man klarat planteringarna så skonsamt som möjligt.


Inköp

Vi är köpare av timmer och massaved samt grot. Vi håller konkurrenskraftig prisbild.

 

 

 

 

 

 


Vi kommer gärna ut till dig på fastigheten kostnadsfritt för ett studiebesök i din skog för rådgivning om vad du ev. behöver ha hjälp med.

 

Anlita oss det lönar sig !